DHE - White Shop Counter Unit
DHE - White Shop Counter Unit
Product Code: LHP11137
16.40
DHE - White Shop Corner Counter Unit
18.20
DHE - White Deluxe Triple Shelves
DHE - White Deluxe Triple Shelves
Product Code: LHP13274
18.20
DHE - White Deluxe Single Corner Shelf
11.00
DHE - White Deluxe Double Shelves
DHE - White Deluxe Double Shelves
Product Code: LHP13277
13.80
DHE - Turquoise Diner Seat/Bench
DHE - Turquoise Diner Seat/Bench
Product Code: LHP11130
9.40
DHE - 'Silver' Rectangular Table
DHE - 'Silver' Rectangular Table
Product Code: LHP11132
9.10
DHE - 'Silver' High Circular Table
8.20
DHE - Shop/Garden Display Shelves (L)
5.90