DHE - Wood Glue 40gms
DHE - Wood Glue 40gms
Product Code: LHP11869
0.80
DHE - Tool Set, 7 pcs
DHE - Tool Set, 7 pcs
Product Code: LHP11739
2.40
DHE - Tacky Wax
DHE - Tacky Wax
Product Code: LHP11454
5.20
DHE - Super Glue
DHE - Super Glue
Product Code: LHP11883
1.00
DHE - Soldering Iron (needs transformer)
8.20
DHE - Long Nose Grip Pliers
DHE - Long Nose Grip Pliers
Product Code: LHP11915
6.30
DHE - Drill Bit, diameter 1.5mm
DHE - Drill Bit, diameter 1.5mm
Product Code: LHP11608
1.40
DHE - Drill
DHE - Drill
Product Code: LHP10822
4.50